De disclaimer van Mobieler.nl is van toepassing op het gebruik van de website, en alle aanwezige content. Bij het gebruik van deze site, stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Mobieler.nl steekt veel tijd in het samenstellen en onderhouden van deze website, om eventuele fouten zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Helaas kan Mobieler.nl hier geen volledige garantie geven. Mobieler.nl staat daarom niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de geboden informatie. Beslissingen en/of keuzes die bezoekers maken op basis van gegevens die op de website staan, zijn dan ook geheel voor eigen rekening.

Rechten

Mobieler.nl behoudt alle rechten omtrent alles wat op de website staat, waaronder teksten en vergelijkingen, grafisch materiaal, logo’s, merken en foto’s. De website, alsmede de content, mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, met schriftelijke toestemming vanuit Mobieler.nl. Mobieler.nl mag tevens de content van de website, met uitzondering van deze disclaimer, ten alle tijden veranderen en/of aanpassen.

Hoe objectief is Mobieler.nl?

Mobieler.nl biedt bezoekers de mogelijkheid om gratis mobiele abonnement in combinatie met een toestel en sim-only abonnementen te vergelijken. Hierbij ontvangt Mobieler.nl, op het moment dat een product daadwerkelijk wordt aangeschaft, van een aantal aanbieders provisie of een vaste vergoeding. Dit heeft echter geen invloed op de integriteit van de informatie die wordt aangeboden, noch beïnvloedt dit de resultaten in de vergelijker.

Hoe actueel zijn de gegevens van Mobieler.nl?

Voorwaarden en prijzen van producten kunnen soms dagelijks veranderen. Een objectieve en nauwkeurige vergelijking kun je echter alleen maken wanneer je over de meest recente gegevens beschikt. Mobieler.nl is hiervoor afhankelijk van de dataleveranciers die de aanbieders aan de vergelijker toevoegen en tevens de data aanpassen. Mobieler.nl ziet er echter op toe dat productgegevens vrijwel alle gevallen dagelijks worden geactualiseerd.

Hoe verdient Mobieler.nl aan haar diensten?

Op het moment dat jij doorklikt naar de website van een aanbieder en een product en/of dienst aanschaft, ontvangt Mobieler.nl hiervoor een vergoeding. De hoogte van deze vergoedingen verschilt per product, per aanbieder.